Věnování

Tyto stránky věnuji svému otci 

Josefu Polákovi z Hvozdna 

jako dárek k jeho letošnímu životnímu jubileu.

 

M.