Staré pohlednice a fotografie - okolí

Dolní Bukovsko - archeologický výzkum 1925