Sakrální objekty

Návesní kaplička z 19. století se zvonicí s bosáží a atikovým štítem. Patrný vliv lidového stavitelství.  Zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. K sakrálním účelům není dnes využívána.
Výklenková Boží Muka na staré cestě do Bzí jsou zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Na počátku 20. století se zde konaly svatojánské pobožnosti.

Pomník padlých

01.05.2015 22:12
Pomník obětem první světové války byl odhalen (jak uvádí obecní kronika) 14. října 1928 a je věnován šesti obětem: Václav Hanousek, čp. 22, zemřel v Haliči v květnu 1917 Václav Jára, zemřel v Albánii v roce 1915 František Kovář,  zemřel v Ajdovčině v roce 1915 Tomáš Liška, čp....