Zlomky keramiky z počátků obce

Zlomky keramiky z počátků obce (z druhé poloviny 13. století)Výzkum byl proveden P. Břicháčkem po vypuštění Dvorského rybníka a při úpravách koryta potoka.

 

 

Rekonstrukce nádoby: