Zemědělský dvůr, čp. 8.

Na seznam nemovitých kulturních památek byl zapsán před rokem 1988. 

Na seznam byly zapsány tyto části: obytná budova, stáje s průjezdem, stodola, kolny, špýchar, chlévy, kolna, branka.

Číslo rejstříku ÚSKP: 23292/3-368.