Středověké archeologické nálezy

Při terénním průzkumu v obci provedeném v roce 1925 Fr. Švingerem bylo nalezeno 77 keramických střepů. Jedná se o střepy nádob, misky, ucha, pekáče, pokličky, kachle a dalších. Mnohé střepy byly zdobené - rytím, ďubkováním s otisky prstů, rádýlkováním. Na několika kusech jsou zachyceny stopy výrobní technologie. Tyto nálezy pocházejí z konce 14. století a z počátku 15. století. Vyskytuje se zde i jeden nález misky s kosočtverečnou značkou. Nejstarším nálezem z tohoto souboru je pak část kachle z přední výhřevné plochy s vyobrazením architektury. 

Nálezy jsou zdokumetovány v: Huml, V., Sídla nižší šlechty na Vltavotýnsku, Historická geografie 28, 1995, s. 128 a 129.

Vyobrazení kachle: Richterová, J., Středověké kachle - Mittelalterliche Kacheln, Praha 1982.