Návesní kaplička se zvonicí

Návesní kaplička z 19. století se zvonicí s bosáží a atikovým štítem. Patrný vliv lidového stavitelství. 

Zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. K sakrálním účelům není dnes využívána.