čp. 9

1869

Tomáš Šilhavý (1837) původem z Purkarce s manželkou Kateřinou (1837) původem z Hroznějovic a dětmi Vojtěchem (1860), Marií (1861), Tomášem (1868) a služebnou Annou Němců (1849) příslušnou do Tuchonic. 

Vlastní: 3 krávy, 6 volů, 5 telat, 7 ovcí a 2 prasata. 

1900

Tomáš Šilhavý (1837) původem z Purkarce s manželkou Kateřinou (1835/?/) rozenou Brožovou původem z Hroznějovic a synem Františkem (1870) a služebnou Alžbětou Slípkovou (1883) z Vlastiboře.

Vlastní: 3 býky, 1 jalovici, 4 krávy, 8 volů, 4 prasata, 1 úl, 40 slepic.

1921

Majitelem František Šilhavý (1870)

Dále zde bydlí: manželka Anna (1871) původem z Hartmanic, syn František (1906) a dcery Marie (1904), Růžena (1908), Anna (1909), Alžběta (1915) a Petronila (1918) a čeledín Jan Liška (1906)