čp. 7 - pastouška

1869

Tomáš Kadlec (1816), obecní pastýř, původem ze Štipoklas s manželkou Kateřinou (1818) původem ze Smilovic a dětmi Annou (1851), Marií (1854) a synem Václavem (1859)

Veronika Laštovka (1799), vdova a žebračka pocházející z Velkých Pořežan, Tomáš Nožina (1820) obecní pastýř pocházející z Velkých Pořežan, s manželkou Marií (1819) původem z Dobšic, dcerou Marií (1844) a jejím synem Františkem (1868), synem Františkem (1847), dcerou Kateřinou (1851) a synem Matějem (1855).

1900

Jan Liška (1852) s manželkou Marií (1854) rozenou Hůlovou původem ze Soběslavi a dětmi Vojtěchem (1888), Tomášem (1890), Františkem (1892), Růženou (1897), Marií (1877) a Kateřinou (1881).

Vlastní: 1 jalovici, 1 krávu, 8 slepic, 1 husu.

 

1921

Majitelem Jan Jára (1866) původem z Horusic

Dále zde bydlí: manželka Anna (1872) původem z Drahotěšic, synové František (1894) a Václav (1911) a vnučka Marie (1914).