čp. 6

Václav Zasadil (1827) původem z Mazelova s manželkou Annou (1844) původem z Dynína, s čeledínem Františkem Bromem (1850) původem z Modré Hůrky příslušným do Bohunic a s nemanželským synem Marie Liškové Janem Liškou (1853).

Vlastní: 4 krávy, 6 volů, 2 telata, 10 ovcí a 2 prasata.

K nemovistosti jsou dále zapsání: Matěj Hanousek (1829) původem ze Bzí s manželkou Annou (1840) pocházející z Bečic a synem Bonifácem (1857).

1900

Václav Zasadil (1856) původem z Neplachova s manželkou Rosalií (1862) rozenou Krškovou z Pelejovic a dětmi Josefem (1889), Václavem (1891), Růženou (1893), Františkem (1895), Janem (1892) a služebnými Antonií Stejskalovou (1882) z Chočin a Alžbětou Podlešákovou (1869).

Vlastní: 2 koně, 1 býka, 1 jalovici, 3 krávy, 4 voly, 2 prasata, 15 slepic, 3 husy a 17 dalších kusů drůbeže.

1921

Majitelem Václav Zasadil (1865)

Dále zde bydlí: manželka Kateřina (1877) původem ze Smržova, syn Václav (1891), dcera Růžena (1893), syn Jan (1897), syn Vojtěch (1903), dcera Petronila (1911) a služka Růžena Čtvrtníčková (1900).