čp. 25

1869

Anna Tůmová (1804) vdova se synem Matějem (1842)  a jeho ženou (?) a synem Františkem (?)

1900

Kateřina Járová (1845) rozená Vachová původem z Horusic s dětmi Václavem (1880), Kateřinou (1877), Františkem (1883) a Matějem (1886).

Vlastní: 2 krávy, 4 slepice, 1 husu a 4 kusy jiné drůbeže.