čp. 17

1869

Matěj Šimon (1833) vdovec s dětmi Matějem (1860) původem z Jeznice a Marií (1862), s nádenicí - vdovou Alžbětou Šimonovou a jejími syny Janem (1851) a Jakubem (1854).

Vlastní: 1 krávu, 2 voly a 1 tele

1900

Matěj Šimon (1860) původem z Jeznice s manželkou Kateřinou (1859) rozenou Slípkovou z Klečat a dětmi Janem (1884), Marií (1893) a vdovcem Matějem (1833) na výminku.

Provozuje hostinec.

Vlastní: 3 jalovice, 2 krávy, 4 voly, 2 prasata, 3 úly, 15 slepic, 4 kusy další drůbeže.