čp. 13

1869

Jan Chlup (1809) s manželkou Annou (1816) původem z Hartmanic a dětmi Františkem (1850) a Annou (1853).

Vlastní: 1 krávu, 2 voly, 1 tele, 3 ovce.

1900

Anna Chlupová (1848) rozená Hanousková ze Bzí s manželem Františkem Chlupem (1850) a dětmi Václavem (1871), Marií (1872), Alžbětou (1888), Petronilou (1890), Kateřinou (1877) a Františkem (1880).

Vlastní: 1 jalovici, 2 krávy, 1 prase, 15 slepic a 2 husy.

1921

Majitelem Josef Láf (1882) původem z Ponědraže

Dále zde bydlí: manželka Marie (1876), švagr Václav Chlup (1871) a neteř Kateřina Šolová (1905) původem z Českých Budějovic.