čp. 12

1869

Jakub Skok (1811) původem z malých Pořežan s manželkou Annou (1813) původem z Dolních Kněžeklad a dětmi Matějem (1834), Kateřinou (1847) a Františkem (1850).

Vlastní: 2 krávy, 2 voly, 2 telata a 1 prase.

1900

Vojtěch Šilhavý (1860) s manželkou Kateřinou (1862) rozenou Davidovou z Bukovska a dětmi Tomášem (1889), Vojtěchem (1892) a Josefem (1898) a čeledínem Janem Liškou (1883) původem z Bošilce a Marií Liškovou (1887) původem z Bošilce.

Vlastní: 2 býků, 4 jalovice, 3 krávy, 4 voly, 1 prase, 1 úl a 21 slepic.

1921

Majitelem Vojtěch Šilhavý (1860)

Dále zde bydlí: manželka Kateřina (1862) původem z Dolního Bukovska, syn Josef (1898), služka Marie Járová (1902), čeledín Jan Jára (1905).