Boží Muka na staré cestě do Bzí

Výklenková Boží Muka na staré cestě do Bzí jsou zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.

Na počátku 20. století se zde konaly svatojánské pobožnosti.