První světová válka

02.05.2015 14:10

Retrospektiva z obecní kroniky:

Na svatou Annu v neděli 26. července přišel tehdejší starosta Jan Mikšátko do hospody a se slovy: "tak už je to tu" přečetl přítomným tam hostem "Mým národům" mobilisační vyhlášku, kterou pak přibil na vrata hospody. Tak počala u nás světová válka. Druhého dne nastupovali zdejší vojáci ke svým plukům. Rukovali tehdy ze Hvozdna čtyři, z Popovic osm. Příslušníkům obce, kteří dleli mimo její hranice, byla ještě celá řada. Za čtyři roky narukovalo ze Hvozdna ještě 22 k vojsku, 2 k vojenským úkonům a mimo to zproštěni odvedení Jan Mikšátko jako starosta, Matěj David (čp.1) jako hospodář a Josef Zasadil jako učitel. Nejstarším vojákem ze vsi byl otec kronikářův Václav Zasadil narozený 1865 a nejmladším František David z čp. 1 narozený 1900. 

..."Dnes už vymírají poslední účastníci posledních rakouských válek 1866, 1878. Když srovnáme jejich vyprávění s tím, co jsme sami zažili za války světové, zdá se nám to, že minulé války byly malé manévry."