Popis obce v Jiráskově románu Proti všem

01.05.2015 22:09

Jednou z hlavních postav Jiráskova románu Proti všem je Ctibor z Hvozdna. Román byl v roce 1956 převeden Otakarem Vávrou do filmové podoby. Do role Ctibora z Hvozdna byl obsazen Gustav Himlar (1891-1967). 

 

Fiktivní popis tvrze v Jiráskově díle:

"Mezi obytným stavením, zpola zděným a obíleným, dřevěné lomenice a doškové střechy, jejíž hřeben pokrývaly kusy drnu plné netřesku nyní suchého, a mezi úzkým, štíhlejším srubem hlinou omazaným, byla kamenná brána se šindelovou stříškou. Před ní stála stará lípa. Dvě ještě košatější rozkládaly holé své koruny v boku dvorce nad srubem a nad slověncovým, dubovým plotem s dvoustrannou stříškou, jenž se táhl za srubem až ke stodole nízkého roubení, ale vysokých vrat a vysoké zelenavé střechy, stojící napříč přes dvůr proti bráně. Takový mohutný plot spojoval také na druhé straně stodolu a kolnu s ní obytným stavením..."

 

Vyňato z:

Jirásek, A., Proti všem: list z české epopeje, Praha, 1894.