Pomník padlých

01.05.2015 22:12

Pomník obětem první světové války byl odhalen (jak uvádí obecní kronika) 14. října 1928 a je věnován šesti obětem:

Václav Hanousek, čp. 22, zemřel v Haliči v květnu 1917

Václav Jára, zemřel v Albánii v roce 1915

František Kovář,  zemřel v Ajdovčině v roce 1915

Tomáš Liška, čp. 1,  zemřel na rumunské frontě v roce 1917

František Novotný, italský legionář, zemřel v roce 1918 v Itálii

František Zasadil, čp. 6, zemřel na Soči v roce 1916

Z obecní kroniky se dozvídáme:

"Z uvedených Jára, Kovář a Novotný byli už trvale usazeni mimo obec, Liška při vypuknutí války byl aktivním vojákem v 10. pluku dragounů. Ostatní sloužili u pěchoty, 91. pluk, jen Kovář byl přikázán k 1. technickému oddělení."

..."Odhalení zúčastnili se vedle pozůstalých a místního občanstva i četné spolky z Bukovska. Slavnostním řečníkem byl dělostřelecký kapitán Helebrand z Českých Budějovic, který ve své řeči uvedl, že žádný voják hrdinně neumírá, ale každý hrdinně se brání smrti. Pozůstalí zdobívají pomník o národních svátcích a o Dušičkách kyticemi a věnci."

Pomník byl pořízen z výnosu z honitby a stál 2 200 Kč. 

Autorem je českobudějovický sochař Josef Křiváček. 

16. června 1932 byl kolem pomníku postaven drátěný plot.

V roce 2015 byl poničen - byl z něj odcizen státní znak.