Podzimní události roku 1918 v Dolním Bukovsku

21.02.2018 12:29

Podzimní události roku 1918 v Dolním Bukovsku

V letošním roce si připomínáme několik významných kulatých výročí. O tom, jak probíhaly události spojené s koncem 1. světové války v Dolním Bukovsku, se dozvídáme ze školní kroniky.

V září v roce 1918 se již objevovaly informace, že konec velké války a čas změn nastane co nevidět. Blížil se svátek našeho zemského patrona svatého Václava, a to, že četnictvo upustilo od sledování svobodnějších projevů, samo osobě vybízelo k uspořádání veřejného shromáždění. Jakási první vlastenecká demonstrace proběhla také i u nás v bukovském kostele. Administrátor pronesl vlastenecké kázání a poté byla zahrána naše národní hymna „Kde domov můj“, která v bukovském kostele zazněla zřejmě vůbec poprvé. Tušení blížícího se konce války a myšlenky spojené s osvobozením českého národa z područí monarchie probouzely obyvatele z letargie a válečného utrpení.

28. říjen 1918 byl dnem, na který celý český národ již s napětím čekal. „Byl to první den samostatnosti, první den bez front, první den nejluznějšího snu českého, den, kteréhož se už opravdu vláda věcí českého národa vrátila po 300 letech zas do jeho rukou (…) Vyšli jsme z třistaletého žaláře, který se kolem nás sesul v trosky a přišli jsme mořem krve a slzí do země zaslíbené, země české, která dnes, dne 28. října stává se opravdu slavným, vlastním naším domovem.“  Tak zapsal své dojmy kronikář ve školní kronice.

V obci vládl všeobecný rozruch a neklid, každý toužil po jakékoliv nové informaci o konci války a o zrodu českého státu. Před radnicí byla postavena tribuna, na níž byly proneseny slavnostní projevy. Městečkem pak následně procházel lampionový průvod a vyhrávala hudba. Lidé se shromažďovali a veselili. Okna domů byla osvětlena a na škole byly vyvěšeny transparenty s vlasteneckými hesly.  I druhý den se v oslavách pokračovalo: byly pronášeny slavnostní projevy, oslav se aktivně účastnili žáci školy a členové Sokola. Mnohé díky byly vyslovovány na adresu T. G. Masaryka, prozatímní vlády a legionářů. Skončila světová válka, do té doby nejhroznější a nejkrutější konflikt, který přinesl mnoho zkázy a zasáhl celý svět. Podle nařízení z 31. října pak bylo 11. listopadu slavnostně zahájeno vyučování i na bukovské škole. Slavnost se uskutečnila v místní tělocvičně, kde byl zavěšen obraz T. G. Masaryka a byl vzdán hold všem, kteří se o zrození českého státu zasloužili. Byly odstraněny veškeré busty a obrazy spjaté s monarchií a škola byla vyzdobena obrazy mužů, kteří přispěli ke vzniku ČSR. Z nařízení ministerstva školství pak učitelé v prosinci na mimořádných poradách složili „slib učitelstva Československé republice“. Bukovská škola se též zúčastnila sbírky na sirotky po padlých vojínech. Celá obec stejně jako celá země očekávala vývoj příštích událostí.

Zdroj: kronika bukovské školy