NEJEN NA VELKÝ PÁTEK SE POKLADY OTEVÍRAJÍ - ZE ZÁPISŮ PANA UČITELE FRANTIŠKA ŠVINGRA II.

12.04.2017 08:39

NEJEN NA VELKÝ PÁTEK SE POKLADY OTEVÍRAJÍ - ZE ZÁPISŮ PANA UČITELE FRANTIŠKA ŠVINGRA II.

Ze zápisů pana učitele Františka Švingra, amatérského historika a archeologa jsem vybrala několik dalších zajímavých ukázek, které se tentokrát týkají nálezů mincí a cenností – jak se lidově říká, pokladů.

Nález mincí na Modré Hůrce

 „Historii nálezu mi vyprávěl starý Studihrach ze Sobětic, který jako polír při stavbě kostelní věže na Modré Hůrce našel 800 kusů peněz různé velikosti, stříbrných, a z nich bylo velkých 32 jako vdolky.  Mohou ještě mít peníze Matějka z Pořežan a Bronec ze Štipoklas a Fošenbauerová z Tuchonic.“

(Pozn.: Jednalo se zřejmě o poklad ukrytý během 30. leté války, velikost mincí „jako vdolky“ odpovídá tolarům.)

Nález mincí v Borkovicích

Starý Studihrach, zedník ze Sobětic, byl při stavbě v Borkovicích  – ve výklenku dva kluci učedníci našli ve zdi starý hrnec a v něm byly asi peníze. Tři kusy kluci ztratili u hrnce, ostatní zapřeli, ač je pan Studihrach i ostatní vysýchali. Hrnec se asi rozbil a zůstal nepovšimnut“.

Nález mincí z Pořežan

„Pana Maška z Pořežan čp. 2 ptal jsem se po nálezu u nich a řekl mi, že se peníze našly při stavbě, bylo jich stříbrných jako plíšky 300 kusů – hezká škatulka. Donesl je do týnské spořitelny (záložny), aby mu je schovali, oni mu po čase řekli, že by za ně dostal 20 K, on prý mávl rukou a nechal jim je“.

Nález prstenu v kostele na Horním Bukovsku

„Jako děvče Marie Tupá našla v kryptě pod dlažbou kostela na Horním při vyvážení a čištění krypty prstýnek a prodala ho za 8 šestáků ve Bzí židovi Weinerovi asi před 50-60 roky“.

Nález mince a prstenu v Tuchonicích

„Na zahrádce našla peníz (ein Grosch) z roku 1760. Na poli za chalupou vybrali prsten – byl zelný, opilovali jej a nosí jej dcera – je bronzový, dle toho, že byl pokryt patinou. Pozn.: Koupil jsem ho koncem srpna 1924 za 5 Kč.“