Kronika v datech (1927-38)

01.05.2015 22:56

1925 - byla založena obecní knihovna - darem Ministerstva školství a národní osvěty dostala obec 8 ks knih, v roce 1927 jich bylo již 20 (!)

1927 - na podzim volby, starostou zvolen Jan Mikšátko (čp. 24), náměstkem Václav Řehoř (Popovice čp. 9), radním Václav Kotlaba (čp.5)

1927  - v prosinci byla založena Pamětní kniha obce Hvozdna na obecním úřadě (čp. 24) a byla zvolena trojčlenná "letopisecká komise": kronikář Václav Zasadil (čp.6) a členové: Václav Řehoř (Popovice čp. 9.) a Jan Kolář čp. 8.

1928 - do obecní knihovny přibylo darem Ministerstva školství a národní osvěty 40 svazků knih, celkový počet knih: 60 ks. 

1928-1929 - udeřila velká zima, sněhu leželo místy až metr ("11. února byl na Budějovicku mráz -42 stupňů - takový mohl být asi také zde"). Zamrzala voda, uhynulo spousta ryb, zvěří bylo poškozeno mnoho stromů. Celé tři měsíce Hvozdnem nemohl projíždět autobus (který běžně jezdil dvakrát denně do Českých Budějovic).

1929 - 4. července větrná kalamita, poničeno mnoho stromů a budov v okolních obcích.

1929 - léto - podzim - přemnožení myší, následkem toho špatná úroda v roce 1930.

1931 - na podzim se konaly obecní volby, starostou byl opět zvolen Jan Mikšátko (čp. 24). Práce na polích byly velmi náročné - byl velmi deštivý podzim. V obecním lomu se začal lámat kámen na stavbu silnic - stavěly se silnice "od okresní silnice za Kubíků stodolou" a "okolo Ševcovy chalupy a zahrady". 

1932 - nebyl žádný ples ("lidé šetří"); jedna svatba Růženy Nožinové - obecního dítěte, které bylo vychováváno u Boháčů (čp. 8), která se vdala do Bečic. Oženil se Vojtěch Zasadil (čp.6). Jaro bylo velmi pěkné, mládež se často bavila na návsi, úroda byla též velmi pěkná. V červnu zemřela Kristina Čtvrtníková (čp. 14), ten rok pak se provdala její dcera Petronyla a oženil i její syn Josef. Obě tyto svatby byly tzv. moderní - bez velkého množství svatebčanů a novomanželé jeli automobilem. Koncem roku se oženil i Jan Kolář. Obřad měl odpoledne, což bylo pro tuto dobu netypické. Nekonaly se tento rok ani žádné plesy a taneční zábavy, což kronikář přisuzuje menší soudržnosti chasy a finanční krizi. Koncem roku vyměnil Tomáš Skok (čp.21) s Františkem Bromem (čp.23) část své zahrady za Bromovou chalupou za Bromovo pole u Dolejšího. Brom si tam chce postavit stodolu. Koncem roku byly velké zimy, ale bez sněhu. Na stromech bylo velké množství jinovatky, až se pod její tíhou lámaly. 

1933 - rok začal mírnou zimou, pak přituhlo. Lidé vozili děti do školy na saních. Děti hodně sáňkovaly. Zábavy se opět nekonaly. Společenský život "udržuje se trochu v hospodě při slabém pití a levné hře v karty." V obci vládne nespokojenost s obecní radou, poměry jsou prý diktátorské. Jaro bylo zpočátku velmi teplé, pak chladné, ale zemědělství to nijak nepoškodilo. Na jaře bylo z obou obcí u odvodu 9 branců. Na Velký pátek zemřela Bártová z čp. 11. Počátkem května řádila v obci spála. Velmi se přemnožily housenky, které poškodily co se dalo. Na nátlak některých občanů byl starosta nucen předložit účty, které již cca 4 roky nezveřejnil. V květnu se opět začal lámat kámen v obecním lomu. Měla by se začít stavět silnice směrem k Pelejovicím. 16. června byl kolem pomníku padlých postaven drátěný plot. Žně probíhaly s mírným zpožděním. V létě se konala svatba Fr. Vacha (čp.2) a u Čtvrtníků (čp.14) se narodil syn. Léto bylo suché a mnohým nedostačovala voda. Podzim byl pak chladný a deštivý. V září se vdávala Marie Šilhavá (čp. 9). "Lidé se nezměnili - mládenci šraňk hned propili, báby rovněž hned promlsaly peníze, které utržily od ženicha za nevěstu." Setí na podzim bylo velmi obtížné, zem byla suchá a ztvrdlá. Velké škody také napáchala lesní zvěř. Hodně se mluví o krizi. Koncem roku "otarasila se" silnice vedoucí od kapličky kolem Kubíků směrem ke Bzí. Koncem roku vdala se schovanka Láfů-Filípků a na čp.13 se tak přiženil Jan Chlaň ze Zálší. V listopadu přestal jezdit Hvozdnem autobus. V sousedních Popovicích řádila neznámá nemoc koní. Zima byla mírná, Silvestr se slavil v hospodě v "mírném duchu". 

1934 - V zimě se u Kovářů - Boháčů (čp. 8) narodila třetí holčička Anna. Koncem ledna se konal společenský ples. Zemřel Frant. Novotný - Bárta (čp.11), vedoucí místních pobožností, který, jak píše kronikář, "na stará kolena vystoupil z církve a byl komunistou". Byl také dobrým štěpařem a zvěrolékařem. Pohřeb měl necírkevní. 

 

...průběžně doplňujeme :-)

Originál kroniky naleznete zde: https://digi.ceskearchivy.cz/DA?id=231&lang=cs