Horní Bukovsko - dějiny obce

04.09.2016 11:14

Horní Bukovsko

Bohaté archeologické nálezy ze sídlišť a mohylových pohřebišť nám dokládají pobyt člověka v okolí Horního Bukovska již hluboko v pravěku. Základem dnešního osídlení je ale středověká kolonizace oblasti, probíhající ve 12. - 13. století.

Počátky Horního Bukovska jsou spojeny s historií sousedního městečka Dolního Bukovska. Brzy se však osudy obou lokalit zásadně rozcházejí. Bukovsko Dolní se stává od roku 1323 centrem menšího rožmberského panství, zatímco Horní Bukovsko zůstává součástí původně královského bechyňského panství.

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1354 a souvisí s kostelem sv. Štěpána, který vznikl někdy kolem roku 1300. Duchovní správou byly s Horním Bukovskem spojeny ještě další čtyři osady (Zálší, Mažice, Klečaty, Skrblov). Radikální změny pak přinášejí husitské války. Po nich dochází k mnohým změnám, kdy majetky jsou zastavovány proti dluhům. Často se střídají majitelé, dochází i rozdělení jednotlivých vesnic.

Na začátku 16. století získává první část Horního Bukovska rod Čábelických ze Soutic, který pak kupuje od Švamberků i druhý „bechyňský“ díl Horního Bukovska (1554). Tím se stává ves na určitou dobu součástí panství s centrem v Týně nad Vltavou.

V majetku Čábelických ze Soutic je Horní Bukovsko ještě v průběhu 30-leté války. Pro účast na protihabsburském odboji jim byla ale žimutická část panství zkonfiskována. Získal ji válečný dobrodruh z Lotrinska Filip Krac ze Šarfštejna. Ten byl ale nakonec pro zradu panovníka popraven ve Vídni, takže se část panství s Horním Bukovskem v roce 1642 vrací do rukou Václavovi Čábelickému ze Soutic. Celý kraj byl ale zasažen taženími císařských i švédských vojenských oddílů. Zničená a vypálená krajina je jen postupně obnovována. Již v závěru 16. století (1586) získávají drobné majetky v okolí Horního Bukovska Vratislavové z Mitrovic. Po třicetileté válce budují postupně menší panství se sídlem v Zálší. Na přelomu 17. a 18. století získávají Vratislavové z Mitrovic i Horní Bukovsko. V roce 1724 obnovují u kostela sv. Štěpána zaniklou faru, ale brzy je sídlo farnosti přeneseno do Zálší. Součástí panství Vratislavů z Mitrovic byla část Horního Bukovska ještě na počátku 20. století.

Nejvýznamnější památkou v obci je kostel sv. Štěpána, jednolodní s pravoúhlým presbytářem s opěrnými polopilíři a sakristií na severní straně. Zde byla při barokních úpravách přistavěna i věž.

V kostele se dochovaly zajímavé nástěnné malby z II. poloviny 14. století: Veraikon, Ukřižování, sv. Alžběta a zobrazení dalších světců v medailonech. Vnitřní vybavené kostela je barokní, pochází z doby, kdy se stal součástí panství Vratislavů z Mitrovic (kolem roku 1700).