Cesta na Blata - poznejte okolí Dolního Bukovska

16.09.2017 17:48

Cesta na Blata- poznejte okolí Dolního Bukovska

Stejně tak jako v roce 2016 podal i letos Městys Dolní Bukovsko žádost o dotaci na druhou část projektu „Cesta na Blata - poznejte okolí Dolního Bukovska“. Projekt byl v dotačním programu Podpora cestovního ruchu, opatření II. Jihočeským krajem schválen. Cílem projektu je v několika etapách turisticky oživit „zapomenutou“ část jihočeských Blat.

Dolní Bukovsko a osady k němu náležející, se nacházejí na severním okraji Třeboňské pánve a historicky patří do oblasti Pšeničných (Soběslavských) Blat. Leží při silnici směřující z Českých Budějovic přes Veselí nad Lužnicí do Prahy, cca 25 km od Českých Budějovic. Přes obce je mimo jiné značena významná cyklotrasa č. 12 - Dolní Dvořiště - Lom. Turisté, kteří se v našem okolí často zastavují, se zajímají především o historické objekty (unikátně zachovalé statky selského baroka, vzácné gotické kostely) nebo si na místě ověřují údaje z literárních děl Aloise Jiráska.

Realizace první části projektu proběhla v roce 2016. Pořídili jsme informační panely do obcí Hvozdno a Horní Bukovsko, na kterých turisté naleznou historické informace, přírodní zajímavosti, tipy na výlety, QR kódy s odkazy na další informace k danému místu.

Realizace druhé části projektu byla ukončena na podzim 2017. Pořídili jsme další dva informační panely do obcí Radonice a Bzí a rekonstruovali stávající informační panel v Dolním Bukovsku.

Realizátor projektu: PhDr. Monika Zárybnická

Poděkování za pomoc s realizací patří: PhDr. P. Břicháčkovi, fotografům J. Sommerovi a P. Dolejšímu, firmě AMAPO a paní učitelce Mgr. Bl. Němcové.