Bukovský hřbitov

27.08.2017 20:28

Hřbitov

Byl založen v druhé polovině 18. století. Z této doby se však žádný náhrobek nedochoval. Nejzajímavější náhrobek pochází z roku 1801 a je na něm latinský chronogram: „Mater DeVota Ae Tate Senex Catharina Sic hi VroVeroVeoreExhibet Vale Recnonat Vrae.“ Dalšími zajímavými náhrobky jsou náhrobek Jana Zahradníka, knížecího Schwarzenberského kováře, který zemřel 14. února 1882 ve věku 85 let a náhrobek Marie Hoškové z roku 1886. Centrální kříž byl však postaven až v roce 1862.

Foto Pavel Dolejší