Nemovité kulturní památky

Pozůstatky středověké tvrze se nachází u čp. 5. v jihovýchodní části obce nad Dvorským rybníkem. Dodnes jsou zde patrné půdorysné fragmenty kamenného obvodového zdiva. Tvrz je částečně narušena současnou silnicí.  Na seznam Nemovitých kulturních památek zapsáno před rokem 1988.  Číslo...
Studna nacházející se na dvoře čp. 5. Na seznam nemovitých kulturních památek byla zapsána před rokem 1988. Číslo rejstříku ÚSKP: 19811/3-369
Na seznam nemovitých kulturních památek byl zapsán před rokem 1988.  Na seznam byly zapsány tyto části: obytná budova, stáje s průjezdem, stodola, kolny, špýchar, chlévy, kolna, branka. Číslo rejstříku ÚSKP: 23292/3-368.