Kronika a jiné prameny

Kronika obce (1927-1938) v datech

02.05.2015 14:10
Retrospektiva z obecní kroniky: Na svatou Annu v neděli 26. července přišel tehdejší starosta Jan Mikšátko do hospody a se slovy: "tak už je to tu" přečetl přítomným tam hostem "Mým národům" mobilisační vyhlášku, kterou pak přibil na vrata hospody. Tak počala u nás světová válka. Druhého dne...
01.05.2015 22:56
1925 - byla založena obecní knihovna - darem Ministerstva školství a národní osvěty dostala obec 8 ks knih, v roce 1927 jich bylo již 20 (!) 1927 - na podzim volby, starostou zvolen Jan Mikšátko (čp. 24), náměstkem Václav Řehoř (Popovice čp. 9), radním Václav Kotlaba (čp.5) 1927  - v prosinci...

Jan Kolář o obci