Krajina a lidé

18.10.2016 12:57
Boží muka v krajině Boží muka vyjadřují nejen lidskou úctu k bohu, ale připomínají často také místa lidské bolesti a tragédií. V jižních Čechách se boží muka začala objevovat již v pozdním středověku, kdy navazovala na dřevěná označení starší. Ve zděné podobě se nejprve jednalo o...
04.09.2016 11:14
Horní Bukovsko Bohaté archeologické nálezy ze sídlišť a mohylových pohřebišť nám dokládají pobyt člověka v okolí Horního Bukovska již hluboko v pravěku. Základem dnešního osídlení je ale středověká kolonizace oblasti, probíhající ve 12. - 13. století. Počátky Horního Bukovska jsou spojeny...
10.08.2016 17:23
Léto budiž pochválenoLéto budiž pochváleno! V tomto nejjednodušším poděkování se skrývají všechny lidské touhy a přání. Je točas díků za dary úrody a naděje pro pokračování lidského života. Nejteplejší a nejplodnější část roku - červen, červenec a srpen -  přináší také mnoho svátků,...
09.02.2016 13:52
První zmínky o hasičských sborech zakládaných na našem území pocházejí z poloviny 19. století. Společný hasičský sbor pro obce Hvozdno a Popovice vznikl mnohem později - byl založen ustavující valnou hromadou konanou 16. listopadu 1940. Schůzi zahájil starosta obce Hvozdno za přítomnosti...
27.11.2015 07:12
„Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku chleba režného“ Adventní a vánoční čas v životě našich předků Svátky společně s lidovými zvyky a obyčeji tvořily nedílnou součást každodenního života našich předků. Měly periodický charakter, většinou připadaly na ustálený termín...
07.10.2015 20:22
Těžba rašeliny na Blatech Počátky těžby rašeliny v oblasti Borkovických blat jsou opředeny mnoha pověstmi. Jedna z nich vypráví, že si kdysi na pastvě u lesa rozdělal sluha z Komárova oheň. Aby se oheň nerozšířil, obložil ho místo kamenů suchými kusy bláta, které tu zbyly po vyrýpání svodnice. Ale...
04.08.2015 13:59
Jižní Čechy jsou známy především svými rybníky, hlubokými lesy, močály a rašeliništi. Období třetihor s sebou přineslo zavodnění celé oblasti, v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí se vytvořilo obrovské sladkovodní jezero, z něhož vznikly po ústupu posledních dob ledových ve čtvrtohorách jihočeské...
<< 1 | 2