Krajina a lidé

21.02.2018 12:29
Podzimní události roku 1918 v Dolním Bukovsku V letošním roce si připomínáme několik významných kulatých výročí. O tom, jak probíhaly události spojené s koncem 1. světové války v Dolním Bukovsku, se dozvídáme ze školní kroniky. V září v roce 1918 se již objevovaly...
22.09.2017 07:21
Dolní Bukovsko Městečko leží na okraji Pšeničných Blat, které mají v rámci jihočeského regionu téměř nejpříhodnější přírodní podmínky pro osídlení. Archeologické nálezy potvrzují obsazení této krajiny prvními zemědělci před více než 7 tisíci lety. Většina dnešních obcí vznikla doplňováním staršího...
16.09.2017 17:48
Cesta na Blata- poznejte okolí Dolního Bukovska Stejně tak jako v roce 2016 podal i letos Městys Dolní Bukovsko žádost o dotaci na druhou část projektu „Cesta na Blata - poznejte okolí Dolního Bukovska“. Projekt byl v dotačním programu Podpora cestovního ruchu, opatření II. Jihočeským krajem...
30.08.2017 19:00
Tradice cihlářské výroby v Dolním Bukovsku sahá až do středověku. Novodobá začíná roku 1876, kdy byla Janem Řehořem vystavěna první žárová pec a otevřena první těžní jáma. Koncem 19. století byl podnik jeho synem Františkem modernizován (byla postavena již 14 komorová pec s 36 metrů...
27.08.2017 20:28
Hřbitov Byl založen v druhé polovině 18. století. Z této doby se však žádný náhrobek nedochoval. Nejzajímavější náhrobek pochází z roku 1801 a je na něm latinský chronogram: „Mater DeVota Ae Tate Senex Catharina Sic hi VroVeroVeoreExhibet Vale Recnonat Vrae.“ Dalšími zajímavými náhrobky jsou...
09.07.2017 19:29
Bzí Na katastru obce a v jeho nejbližším okolí máme výrazné doklady pravěkého osídlení a pohřbívání (například z mladší doby kamenné, z doby halštatské, ale i z keltského období). Také v raném středověku využívali naši slovanští předkové přírodní bohatství zdejší krajiny. O...
05.07.2017 10:22
Radonice Náhorní plošina mezi Ševětínem, Dolním Bukovskem a Kostelcem je dnes z podstatné části zalesněna. Pravěké a slovanské osídlení okolní krajiny ale dokládají početná mohylová pohřebiště, ukrytá v Radonickém polesí. Počátky dnešní obce náleží do období vnitřní kolonizace,...
12.04.2017 08:42
Moje prababička chodívala pěšky na pouť do Mariazell (AT). Při pohledu do mapy zjišťuji, že od nás je to víc jak 220 km. My se však na tak dalekou cestu nevydáme - v jižních Čechách je totiž také spousta zajímavých poutních míst spjatých s kultem Panny Marie, kde se věřícím dostává od...
12.04.2017 08:39
NEJEN NA VELKÝ PÁTEK SE POKLADY OTEVÍRAJÍ - ZE ZÁPISŮ PANA UČITELE FRANTIŠKA ŠVINGRA II. Ze zápisů pana učitele Františka Švingra, amatérského historika a archeologa jsem vybrala několik dalších zajímavých ukázek, které se tentokrát týkají nálezů mincí a cenností – jak se lidově říká, pokladů....
04.12.2016 15:41
„Hledal tady prej v těch vrškách zlatýho koně…“ -  ZE ZÁPISŮ PANA UČITELE FRANTIŠKA ŠVINGRA V letošním roce byly znovu objeveny rukopisné poznámky Františka Švingra, známého učitele působícího v Dolním Bukovsku, amatérského historika a archeologa. Tyto poznámky byly po dlouhou...
1 | 2 >>