Hvozdno na starých mapách

Mapa schwarzenberských panství z roku 1711 (SOA Třeboň, In: Varia)

Müllerova mapa z roku 1720, mapový list č.18

I. vojenské mapování 1764 -1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800, list 242.

Mapa rybniční soustavy z roku 1779 (SOA Třeboň, signatura 1A Nro 1b)

Mapa staku Bzí 1800 (SOA Třeboň, signatura IA Nro 6)

Gemeinde Zwozna - mapa z roku 1827 (SOA Třeboň, signatura IC B Nro 16 rrr)

II. vojenské mapování - Františkovo 1836-1852, měřítko 1: 28 800, mapový list O_15_III

III. vojenské mapování - Františko-josefské 1877-1880 (Čechy) , měřítko 1 : 25 000, mapový list 4353_1

Císařský otisk stabilního katastru - mapování z 1. poloviny 19. století