Historie domů

Demografický vývoj obce:

1869 - 140 obyvatel; 1880 - 135 obyvatel; 1890 - 123 obyvatel; 1900 - 132 obyvatel; 1910 - 144 obyvatel; 1921 - 127 obyvatel; 1950 - 95 obyvatel; 1961 - 82 obyvatel; 1970 - 53 obyvatel; 

1869 - 24 domů; 1880 - 24 domů; 1890 - 25 domů; 1900 - 24 domů; 1910 - 24 domů, 1921 - 24 domů; 1930 - 24 domů; 1950 - 24 domů; 2001 - 38 obyvatel, 24 domů z toho 13 trvale obydlených

Zajímavosti: 

V roce 1654 nemělo Hvozdno žádného osedlého. Pusté grunty byly na počátku 18. století následně obydleny takto:

Bartoloměj Kolář (na Staňkovském gruntu), Tomáš Doneš (na Urbánkovském gruntu), Šíma Vyhlídka (na Sýkorovském gruntu), Josef Moudrý (na Vyskočilovském gruntu), Jan Meškan (na Šindelářově gruntu), Kateřina Lišková (na Ctibůrkovském gruntu), Vít Uhlíř (na Novotného gruntu), Jiří Šindelka (na Ryšavého gruntu) Václav Chlein (na Horáčkově gruntu): Noví chalupníci: Jakub Kubík, Eva Mešková, Jakub Dolejšk, Štěpán David, Vít Hebeš, Josef Boháč.

_________________________________________________________________________________________

Obyvatelé domů (viz katalog dle čp.) - podle sčítání lidu z roku 1869, 1900 a 1921. 

Některá čp. se s těmi současnými nemusejí shodovat či již neexistují!!!

Historie domů

1869 Vojtěch Krátký (1817) s manželkou Rozálií (1822) původem z Radonic, synem Františkem Švejdou (1840), dcerou Annou (1849) a jejím nemanželským synem Jánem Krátkým (1869), synem Vojtěchem (1852), dcerami Kateřinou (1853) a Alžbětou (1857) Vlastní: 2 krávy, 2 voly, 1 tele a 4 ovce. 1900 František...
1869 - tři vlastníci I. Vojtěch Kročák (1832) s manželkou Marií (1836) a synem Františkem (1863). Anna Valek (1840), František Kocourek (1844), Ján Kocourek (1847), Vojtěch Kocourek (1848) a Marie Kocourek (1835).  Vlastní: 2 krávy a 1 kozu. II. Vojtěch David (1832) s manželkou Evou...
1869 Ján Šimon (1840) původem z Horního s manželkou Marií (1845) původem z Malých Pořežan s dětmi Marií (1864) a Annou (1869). S nevlastním otcem Matějem Houskou (1822) původem z Velkých Pořežan a jeho ženou Alžbětou (1817) a jejich nevlastní dcerou Alžbětou Jarolímovou (1847). Vlastní: 1 krávu, 1...
čp. 24 1900 Jan Mikšátko (1865) původem z Dobšic s manželkou Annou (1864) rozenou Kovářovou ze Smilovic a synem Janem (1898) a neteří Marií (1887) a čeledínem Františkem Járou (1883) a služebnou Kateřinou Uhlířovou (1880). Vlastní: 3 koně, 1 býka, 5 jalovic, 3 krávy, 4 voly, 3 prasata, 20 slepic.
1869 Anna Tůmová (1804) vdova se synem Matějem (1842)  a jeho ženou (?) a synem Františkem (?) 1900 Kateřina Járová (1845) rozená Vachová původem z Horusic s dětmi Václavem (1880), Kateřinou (1877), Františkem (1883) a Matějem (1886). Vlastní: 2 krávy, 4 slepice, 1 husu a 4 kusy jiné drůbeže.
Novostavba v západní části obce Realizace: 2013-2014 Návrh architektonického řešení: Ing. arch. David Andrlík
<< 1 | 2 | 3