Historie domů

Demografický vývoj obce:

1869 - 140 obyvatel; 1880 - 135 obyvatel; 1890 - 123 obyvatel; 1900 - 132 obyvatel; 1910 - 144 obyvatel; 1921 - 127 obyvatel; 1950 - 95 obyvatel; 1961 - 82 obyvatel; 1970 - 53 obyvatel; 

1869 - 24 domů; 1880 - 24 domů; 1890 - 25 domů; 1900 - 24 domů; 1910 - 24 domů, 1921 - 24 domů; 1930 - 24 domů; 1950 - 24 domů; 2001 - 38 obyvatel, 24 domů z toho 13 trvale obydlených

Zajímavosti: 

V roce 1654 nemělo Hvozdno žádného osedlého. Pusté grunty byly na počátku 18. století následně obydleny takto:

Bartoloměj Kolář (na Staňkovském gruntu), Tomáš Doneš (na Urbánkovském gruntu), Šíma Vyhlídka (na Sýkorovském gruntu), Josef Moudrý (na Vyskočilovském gruntu), Jan Meškan (na Šindelářově gruntu), Kateřina Lišková (na Ctibůrkovském gruntu), Vít Uhlíř (na Novotného gruntu), Jiří Šindelka (na Ryšavého gruntu) Václav Chlein (na Horáčkově gruntu): Noví chalupníci: Jakub Kubík, Eva Mešková, Jakub Dolejšk, Štěpán David, Vít Hebeš, Josef Boháč.

_________________________________________________________________________________________

Obyvatelé domů (viz katalog dle čp.) - podle sčítání lidu z roku 1869, 1900 a 1921. 

Některá čp. se s těmi současnými nemusejí shodovat či již neexistují!!!

Historie domů

1869 Matěj David (1835) s manželkou Kateřinou (1831) a dětmi Vojtěchem (1858), Marií (1860), Janem (1863), Matějem (1865), Františkem (1868) a Matěj Vach (1840) s manželkou Annou (1834). Vlastní: 2 krávy, 2 voly, 2 telata, 1 prase a 6...
1869 Václav Vach (1834) s manželkou Annou (1834) původem z Malých Pořežan a dětmi Františkem (1863), Václavem (1869), jeho matkou Kateřinou Vachovou (1806) původem z Radonic, nyní na výminku, její dcerou Kateřinou (1845) a synem Josefem (1847) a sestřencem Janem Vachem (1857) původem z...
1869 František Meškan (1804) s manželkou Marií (1805) z Ponědrážky, vdovou Kateřinou Košaurovou (1827) a syny Vojtěchem Uhlířem (1860) a Tomášem (1862). Vlastní: 1 krávu
1869 Kovář Tomáš Malecha (1837) původem ze Svinů s manželkou Marií (1851) původem z Mažic a dětmi Tomášem (1863) a Františkem (1867). Vlastní: 1 krávu 1900 Kovářský mistr František Hes (1872) původem z Vídně s manželkou Kateřinou (1877) rozenou Škardovou původem z Vlkova u Třeboně, synem Františkem...
1869 Rolník Josef Svobodný (1828) s manželkou Alžbětou (1831) původem z Bečic a dětmi Marií (1862) a Josefem (1866). Vlastní: 2 krávy, 4 voly, 3 telata, 3 ovce, 2 prasata 1900 Tomáš Kotlaba (1856) původem z Neplachova s manželkou Alžbětou (1861) rozenou Chmelovou z Neplachova a dětmi Václavem...
Václav Zasadil (1827) původem z Mazelova s manželkou Annou (1844) původem z Dynína, s čeledínem Františkem Bromem (1850) původem z Modré Hůrky příslušným do Bohunic a s nemanželským synem Marie Liškové Janem Liškou (1853). Vlastní: 4 krávy, 6 volů, 2 telata, 10 ovcí a 2...
1869 Tomáš Kadlec (1816), obecní pastýř, původem ze Štipoklas s manželkou Kateřinou (1818) původem ze Smilovic a dětmi Annou (1851), Marií (1854) a synem Václavem (1859) Veronika Laštovka (1799), vdova a žebračka pocházející z Velkých Pořežan, Tomáš Nožina (1820) obecní pastýř pocházející z Velkých...
1869 František Krátký (1805) s manželkou Dorotou (1816) původem z Vitína a dětmi Františkem (1845), Josefem (1853) a Kateřinou (1857) Vlastní: 2 krávy, 2 voly, 4 telata, 4 ovce, 1 prase. 1900 Jan Kovář (1856) původem ze Smilovic s manželkou Annou (1860) rozenou Trávníčkovou původem ze Smilovic a...
1869 Tomáš Šilhavý (1837) původem z Purkarce s manželkou Kateřinou (1837) původem z Hroznějovic a dětmi Vojtěchem (1860), Marií (1861), Tomášem (1868) a služebnou Annou Němců (1849) příslušnou do Tuchonic.  Vlastní: 3 krávy, 6 volů, 5 telat, 7 ovcí a 2 prasata.  1900 Tomáš Šilhavý (1837)...
1900 Alžběta Davidová (1841) vdova rozená Smržová z Litoradlic se synem Josefem (1873). Vlastní: 2 jalovice, 2 krávy, 2 voly, 2 prasata, 15 slepic, 4 kusy ostatní drůbeže 1921 Majitelem Josef David (1873) Dále zde bydlí: manželka Kateřina (1881) původem z Popovic, syn František (1906), syn Jan...
1 | 2 | 3 >>